ce-logo-spinner.external.e6434a6e.svg
Sleva celkem 200 Kč na první dva nákupy
Dovoz zdarma
Rozvážíme v Brně, Olomouci a Ostravě
10% sleva na každý nákup nad 1 500 Kč
Každou středu nová akční nabídka

Nejste přihlášeni

Přeskočit
Albert logoAlbert logo

Vítejte!

Můj profil
0
Here is Product Details Sticky Short Info

Pattex Chemoprén obuv

50 ml
1 l = 1 398,00 Kč
50 ml
1 l = 1 398,00 Kč
69
90

Speciální kontaktní lepidlo k lepení a opravě obuvi, včetně sportovní.
S nejvyšší pevností lepí všechny druhy obuvi a podrážek používaných v obuvnickém průmyslu.
Spoj je po zaschnutí průhledný a odolává vodě.

TOC: 0,68 kg/kg, VOC: 0,83 kg/kg, Hustota: 0,87 g/cm³.

Obsahuje aceton.

Na této stránce

Informace o produktu

Ostatní informace
Lepidlo naneste na obě lepené plochy a nechte 10-15min odvětrat. Poté silně stlačte nebo zalisujte na min. 3 sekundy. Dbejte pokynů uvedených na obalu. Po použití ihned uzavřete.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

První pomoc: Potřísněnou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, zasažené oči vymývejte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa a vypijte větší množství vody.
Dodavatel
HENKEL ČR, SPOL. S R.O., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 18000, Česká republika
Země původu
Maďarsko

ID : 23168329